Mijn kernwaarden

Nu en dan “een pluim op je hoed”, dat geeft iedereen een goed gevoel!

Mijn kernwaarden kan je het beste onthouden door middel van volgend ezelsbruggetje: VATRIOP.

Vertrouwen

Vertrouwen is een fundamenteel gevoel van zekerheid en vormt de basis voor positieve relaties en samenwerking, omdat het zorgt voor een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid.

Actie

We geven de voorkeur aan personen die intrinsiek de neiging hebben om in actie te treden. Ons motto is: “Vooruitgang is de beloning van actie”.

Toegewijd

"Toegewijd" verwijst naar personen die zich volledig voor een taak, persoon of doel inzet. Deze personen zijn betrouwbaar, loyaal en vastberaden, en tonen een grote mate van toewijding en doorzettingsvermogen. Ze hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en streven ernaar om altijd hun beste werk te leveren. Hun motivatie en passie zijn duidelijk zichtbaar in alles wat ze doen, waardoor ze vaak als inspiratiebron dienen voor anderen.

Respect

Respect is een diepgaande waardering voor iemand of iets, gebaseerd op hun kwaliteiten, prestaties of intrinsieke waarde. Het omvat erkenning van iemands rechten, gevoelens en waardigheid, en gaat gepaard met eerbied, waardigheid en beleefdheid. Respect manifesteert zich in verschillende vormen, zoals luisteren naar anderen zonder te onderbreken, het erkennen van verschillen en diversiteit, het tonen van empathie en begrip, en het behandelen van anderen met vriendelijkheid. Respect vormt de basis van gezonde relaties en een harmonieuze werkomgeving, en draagt bij aan wederzijds vertrouwen en samenwerking.

Integriteit

Integriteit is een waarde die betrekking heeft op de betrouwbaarheid en ethisch handelen van een persoon of organisatie. Het houdt in dat men zich houdt aan normen en waarden, ook wanneer niemand kijkt. Iemand met integriteit handelt op een consistente manier die in overeenstemming is met zijn of haar principes. In een organisatie betekent integriteit dat processen, procedures, informatie ,... transparant zijn, en dat er een cultuur van verantwoordelijkheid wordt bevorderd. Integriteit is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen en respect in relaties, zowel persoonlijk als professioneel.

Open minded

"Open-minded" beschrijft een persoon die bereid is om naar nieuwe ideeën, perspectieven en ervaringen te luisteren en deze te overwegen. Zo iemand is niet vooringenomen en staat open voor veranderingen in meningen of gedragingen wanneer ze worden geconfronteerd met overtuigende argumenten of bewijzen. Een open-minded individu is vaak nieuwsgierig, leergierig, en tolerant tegenover verschillende culturen, opvattingen en levenswijzen. Dit vermogen tot flexibiliteit en aanpassingsvermogen helpt bij het bevorderen van begrip, samenwerking en innovatie in verschillende aspecten van het leven, van persoonlijke relaties tot professionele omgevingen.

Positief ingesteld

Een positief ingesteld persoon is iemand die de neiging heeft om situaties en mensen vanuit een optimistisch perspectief te benaderen. Deze persoon gelooft vaak dat dingen goed zullen aflopen en ziet de mogelijkheden in plaats van de obstakels. Positief ingestelde mensen hebben meestal een vrolijke en opgewekte houding, zijn veerkrachtig in het gezicht van tegenslagen en stralen vertrouwen en hoop uit. Ze zijn geneigd om problemen te benaderen als kansen voor groei en leren, en ze inspireren vaak anderen met hun positieve energie en optimisme.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x