Privacy notice & Cookieverklaring

1. WIE?

Deze Privacy Notice regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking “TCRsquare”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3140 Keerbergen, Spechtweg 8, met ondernemingsnummer BTW BE0820.242.886, en als contactpersoon de heer Joop Verelzen (j.verelzen@tcrsquare.com).

“TCRsquare” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Notice. “TCRsquare” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


2. WELKE GEGEVENS?

Via deze website worden persoonsgegevens enkel verzameld via het contacformulier. Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren.

Wanneer u het contactformulier invult op onze website, dan kan u gevraagd worden om uw naam en e-mailadres in te vullen.


3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens die verzameld worden via het contactformulier worden opgeslagen in het CRM-systeem van “TCRsquare” en gebruikt om de persoon te contacteren en een nieuwsbrief te versturen.

Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. De gebruiker heeft ten allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar toestemming in te trekken. Tevens is in elke nieuwsbrief een rechtstreekse opt-out voorzien.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “TCRsquare” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “TCRsquare” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “TCRsquare” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.


4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“TCRsquare” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “TCRsquare” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “TCRsquare” met uw persoonsgegevens maakt.


5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “TCRsquare”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “TCRsquare” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “TCRsquare” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “TCRsquare” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar j.verelzen@tcrsquare.com of per post naar 3140 Keerbergen, Spechtweg 8.


5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “TCRsquare” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


6. COOKIES


6.1 Wat zijn cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de website en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.


6.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computer of mobiele apparaat. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.


6.3 Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, te onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

laravel_session

tcrsquare.com

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

tcrsquare.com

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie


Niet -functionele cookies

Vanwege de negatieve adviezen door meerdere Europese gegevensbeschermingsauthoriteiten over het gebruik van Google Analytics cookies hebben we besloten om onze Google Analytics af te sluiten en onze account met de respectievelijke gegevens te verwijderen. 

6.4 Uw toestemming

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar j.verelzen@tcrsquare.com of per post naar 3140 Keerbergen, Spechtweg 8.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op https://www.allaboutcookies.org

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u op https://www.youronlinechoices.com


7. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “TCRsquare” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


8. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Notice kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Notice na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 01/01/2024.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x